khóa học phát triển

 • 1973

  Trở thành công ty có thương hiệu chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thủy lực (khí nén)

  Một số giải thưởng danh dựPRIZE
  Đạt danh hiệu Doanh nghiệp thứ cấp Quốc gia
  Đạt danh hiệu Doanh nghiệp thứ cấp Quốc gia
  Thông qua chứng nhận ABS của hệ thống thủy lực hàng hải của Mỹ
  Giành được đơn vị đóng góp nổi bật theo tiêu chuẩn quốc gia (ngành)
  Trở thành doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia
  Thương hiệu Fast trở thành thương hiệu nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông
  Xi lanh thủy lực được trao giải Sản phẩm thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông
  Trở thành Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Thành phố Yên Đài

 • 2000

  Đạt chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001 (tiếng Trung)
  Chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001 (tiếng Anh)

 • 2002

  Bằng chứng nhận hệ thống thủy lực ABS của Mỹ

 • 2008

  Giành được đơn vị đóng góp tiêu chuẩn quốc gia (ngành)

 • 2010

  Trở thành doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia

 • 2013

  Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật khí nén Yên Đài
  Khoa học và Công nghệ Yên Đài – chứng chỉ smes dựa trên
  Giấy chứng nhận sản phẩm thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

 • 2014

  Tỉnh Sơn Đông công nhận trung tâm công nghệ doanh nghiệp
  Giành được đơn vị đóng góp tiêu chuẩn quốc gia (ngành)

 • 2015

  Giấy chứng nhận phê duyệt loại dụng cụ đo lường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  Đạt chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và mới

 • 2016

  Giấy chứng nhận giải ba Giải thưởng Bằng sáng chế Yên Đài
  Giải nhì hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng servo thủy lực sê-ri LHJ
  Chứng chỉ IATF16949

 • 2017

  Một doanh nghiệp tuân thủ các hợp đồng và tôn trọng tín dụng của mình
  Doanh nghiệp trình diễn tài sản trí tuệ quốc gia