Khái niệm dịch vụ

Luôn lấy khách làm lẽ phải, lấy mình làm sai Chân thành, chu toàn quy trình, phục vụ nhanh nhẹn như người vợ thấu hiểu, người mẹ yêu thương.

Dịch vụ khách hàng của Yên Đài Tương lai dựa trên trụ sở công ty là trung tâm quản lý,
kết nối các bộ phận kinh doanh trực thuộc, các đơn vị sản xuất và văn phòng khu vực.
Và nâng cấp từ phục vụ khách hàng lên phục vụ người dùng, dịch vụ vòng đời sản phẩm,
hình thành hệ thống dịch vụ khách hàng phản ứng nhanh ba cấp được chia lưới, thông qua hệ thống mạng lưới dịch vụ thị trường hoàn chỉnh.
Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng chuẩn mực, chuyên nghiệp, đa dạng và toàn diện.

  • trong vòng 4 giờ
    Hồi đáp
  • Trong vòng 24 giờ Đến công trường
  • Trong vòng ba thời hạn bảo hành, thay thế và trả lại có điều kiện
  • Bảo trì trọn đời